Studiekeuzeadvies

Uw zoon/dochter is zit in de bovenbouw op de middelbare school. Hij/zij is zich al aan het oriënteren op vervolgstudies. Na zijn/haar eindexamen staat het volgende avontuur te wachten, studeren! Bij studeren komt veel kijken, de financiën, in welke stad te studeren, op kamers studeren of thuis blijven wonen. Er moeten veel keuzes gemaakt worden, maar de allerbelangrijkste keuze blijft altijd de studiekeuze.

Studie gedrags analyse (SGA)

De studiegedragsanalyse is opgebouwd uit de gedragsanalyse en een interesseanalyse. Uit de gedragsanalyse wordt duidelijk waar uw kind goed in is, welke natuurlijke kwaliteiten hij/zij bezit. De interesseanalyse geeft de interesses van uw kind weer en geeft meer achtergrondinformatie over de wat uw kind belangrijk vindt. Deze twee analyses worden aan elkaar gekoppeld en geanalyseerd door een van onze adviseurs. Vanuit onze visie geeft de vertaling van deze koppeling de beste indicatie voor een passend studiekeuzeadvies.

De analyse gaat uit van natuurlijke kwaliteiten die uw kind bezit. Studies die bij deze kwaliteiten passen worden geadviseerd, rekening houdend met de interesses van uw kind en het eerder gekozen schoolprofiel. Een juiste studiekeuze, een studie die past bij de natuurlijke kwaliteiten en interesses van uw kind, leidt tot een gemotiveerde student die in zijn/haar studie successen ervaart. Successen die belangrijk zijn voor het zelfvertrouwen van uw zoon/dochter en bijdragen aan een succesvol werkleven.

Hoe werkt de SGA?

Na aanmelding ontvangt u twee links, één voor elke analyse. De gedragsanalyse wordt eerst uitgelegd, waarna u 24 keer een set van 4 woorden te zien krijgt. De woorden worden uitgelegd. Op de eerste regel geeft uw kind aan welk woord het meest van toepassing is op zichzelf. Op de tweede regel geeft uw kind aan welk woord het minst van toepassing is.

In het optionele (fysiek of telefonisch) gesprek met een van onze adviseurs wordt het studiekeuzeadvies geformuleerd. Onze adviseur maakt de gedragsanalyse inzichtelijk voor u en uw kind. Zo worden u en uw zoon/dochter zich bewust van zijn/haar natuurlijke kwaliteiten. Het is heel belangrijk dat uw kind zich herkent in de gedragsanalyse, dat hij/zij bevestigt dat hij/zij op papier staat beschreven. Vervolgens wordt de interesseanalyse behandeld. De inbreng van uw kind geeft verdieping op de interesseanalyse dat ervoor zorgt dat er een zeer persoonlijk studiekeuzeadvies kan worden gegeven. Het studiekeuzeadvies ontvangt u na het gesprek ook digitaal, zodat u het altijd kan nalezen.

Het gesprek kan telefonisch zijn (herkenningsgesprek), bij u thuis plaatsvinden, of op het kantoor van Stivako Educatie, te Schiphol-Rijk. Dit is afhankelijk van de aangevraagde versie. 

Wat kost het?

U kunt ook digitaal, zonder gesprek, een studiekeuzeadvies ontvangen. Deze versie van studiekeuzeadvies is ook vertaald vanuit de koppeling van de twee analyses (SPA en interesse). Wij raden deze versie niet aan, omdat het gesprek gelegenheid geeft om te checken of uw zoon/dochter op papier staat. Het is heel belangrijk dat uw zoon/dochter zich herkent in het rapport en bevestigt dat hij/zij voor minimaal 80% accuraat is beschreven. Daarnaast mist de input van uw kind en de interactie tussen onze adviseur en uw zoon/dochter mist (dit kan alleen middels een gesprek). Het gesprek stelt onze adviseur in staat om het studiekeuzeadvies zo specifiek mogelijk te formuleren.

Hoe vraag ik de analyse aan?

U kunt de analyse aanvragen door hier op Aanmelden Analyse te klikken. Na de aanvraag ontvangt u via de email twee links. Via deze links bereikt u de analyses.

Meer informatie?

Meer informatie of heeft u vragen? Bel ons: 020 – 543 55 20 of maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen.

De leveringsvoorwaarden vindt u hier.