Scholen en instituten

U werkt in het onderwijs of ondersteunt met uw instituut het onderwijs. Het onderwijs omvat meer dan het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. Het is uitermate belangrijk dat kinderen leren omgaan met anderen kinderen, met leraren en leren hoe de maatschappij werkt. Dit heeft met gedrag te maken. Wij analyseren gedrag van jongeren (14 jaar en ouder) om hen meer inzicht te geven in zichzelf.

  • Waarom reageren jongeren zoals ze reageren?
  • Waarom gedragen ze zich op een bepaalde manier?
  • Waarom kunnen ze goed omgaan met de ene leeftijdgenoot en met de andere juist niet?

Inzicht hierin geeft de jongeren zelf handvatten om hun gedrag effectiever in te zetten, zodat zij makkelijker iets bereiken.

  • Waarom heeft uw leermethode minder effect bij de ene leerling dan bij de andere leerling?
  • Waarom is de ene leerling wel gemotiveerd en de andere niet?
  • Waarom werkt de ene leerling liever alleen en de andere leerling liever in een groep?

Inzicht in het gedrag van jongeren geeft u als onderwijsdeskundige handvatten om de ondersteuning die u biedt te optimaliseren. Klik hieronder op het instituut waaronder u valt voor meer informatie. 

Middelbare scholen
MIddelbare scholen waarmee we samenwerken 
Huiswerkbegeleidingsbureaus
Overige (opleidings) instituten