U als studiecoach

U probeert uw kind zo goed mogelijk te begeleiden naar de juiste studiekeuze. U heeft er zelf ervaring mee. Het is niet gemakkelijk. U leest zich in en ontdekt dat het studielandschap ontzettend veranderd is. Er zijn talloze opleidingen en ook dezelfde opleidingen op verschillende instituten. Het studieaanbod is een wirwar.

U denkt aan wat uw kind leuk vindt, waar zijn/haar interesses liggen. Het profiel dat uw zoon/dochter in de derde klas heeft gekozen weegt ook mee. Het blijft lastig. De studiegedragsanalyse (SGA) kan u ondersteuning bieden in dit proces en structuur aanbrengen in de wirwar. De SGA is toegankelijk, gemakkelijk in gebruik, effectief en geeft een accuraat beeld studies die echt passen bij uw zoon/dochter. Uw kind kan daarnaast ook beroep op u doen als hij/zij op het punt staat om zijn/haar studiekeuze te maken. U zult beter in staat zijn om uw kind hierin te begeleiden. Lees meer over de Studie Gedragsanalyse voor uw kind. Bekijk ook de recencies (klik op de foto hiernaast). 

Persoonlijke Profiel Analyse

De gedragsanalyse waarmij wij werken is de Persoonlijke Profiel Analyse (PPA), een bekend instrument in het bedrijfsleven. De analyse wordt onder meer gebruikt om de juiste persoon te selecteren, teams samen te stellen en om problemen binnen de organisatie op te lossen. 

Naast organisatiedoeleinden kan de PPA ingezet worden om de individuele persoon meer inzicht in zichzelf te geven. U meet uw eigen kennis, vaardigheden en houdingsaspecten als ouder of verzorger. U krijgt een helder inzicht in de achtergrond van uw eigen natuurlijke kwaliteiten en u kunt heel duidelijk zien welke van deze kwaliteiten u inzet tijdens de opvoeding van uw kind(eren).  Dit geeft u inzicht hoe u zich in de rol van ouder verder kunt ontwikkelen. Uiteraard kunt zich ook in een andere rol verder ontwikkelen als u weet wat uw talenten zijn. De PPA toont hoe mensen zichzelf zien in gunstige of tegenwerkende werkgebonden omstandigheden en laat zien of hun reactiepatronen actief of reactief zijn. Gedragsvoorkeuren zijn vervolgens in vier domeinen te verdelen: Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Consciëntieus. Zie links voor een voorbeeldpagina. 

De PPA is uitvoerig wetenschappelijk getest om betrouwbaarheid en validiteit te bepalen. Na een audit op technische criteria door het European Standing Comittee on Tests and Testing, onderdeel van de European Federation of Psychologists' Associations, is de PPA geregistreerd bij de British Psychological Society (BPS). Er wordt voortdurend psychometrisch onderzoek uitgevoerd betreffende de PPA in samenwerking met het Psychometrics Centre van Cambridge University.

Snel en accuraat

Het invullen van de Persoonlijke Profiel Analyse duurt gemiddeld ± 8 minuten. Met de basis PPA rapportage beschikt u dan over een gedragsprofiel van de persoon waarin sterkten en mogelijke beperkingen, wijze van communiceren, waarde voor de organisatie, motivatoren, de grootste vrees en het gedrag onder druk naar voren komen. De vragenlijst (1 A-4) is eenvoudig en snel in te vullen waarna de resultaten al binnen 24 uur aan u kunnen worden teruggekoppeld. 

U kunt de PPA gebruiken om de competenties (kennis, vaardigheden en houdingsaspecten) van uzelf als ouder(s) of verzorger(s) te meten. Hierdoor kunt u beter bepalen hoe u uw kind kan begeleiden bij de opvoeding. De analyse is toegankelijk, gemakkelijk in gebruik en geeft u meteen inzicht in uw eigen persoonlijkheid. Een wisselwerking tussen uw PPA en de PGA/SGA van uw zoon/dochter geeft het meeste inzicht in waarom en hoe u en uw kind op elkaar reageren en hoe jullie met elkaar communiceren. 

Wilt u de SGA of PPA aanvragen? Klik hier! 

Meer informatie?

Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen.
De leveringsvoorwaarden vindt u hier.