Huiswerkbegeleiding bij u op school

Tijdens de huiswerkbegeleidingsuren kunt u meer persoonlijke aandacht geven aan de individuele leerling.

motivatie, communicatie, leerstijl

Als u weet wat de individuele leerling motiveert, kunt u uw lesgeefstijl zo aanpassen dat de leerling gemotiveerd zijn/haar huiswerk maakt. Als u weet op welke manier de leerling het liefst communiceert, kunt u tijdens uw begeleiding op die manier communiceren. De leerling zal zijn/haar aandacht beter weten te focussen en uw uitleg beter onthouden. U zal door de gedragsanalyse ook ontdekken wat de meest optimale manier van leren is voor de leerling. De ene leerling leert door zelf te doen, de andere leerling leert het best door een voorgeschreven stappenplan te volgen. Weer een andere leerling zal de opdracht willen visualiseren voor zijn/haar begrip. Er zijn ook leerlingen die eerst het nut van een opdracht moeten inzien, willen zij gemotiveerd aan de slag gaan.

Daarnaast wordt voor u helderder of de leerling van nature gedetailleerd is of juist niet, of de leerling goed kan plannen of juist heel impulsief is. De ene leerling kan zich lange tijd concentreren op één aspect terwijl de andere leerling na een aantal minuten alweer afgeleid is. Uw begeleiding kunt u dus zo inrichten dat de natuurlijke kwaliteiten van de leerling worden aangesproken. U kunt ook de minder sterke punten van de leerling aanpakken door hiervoor een plan op te stellen en dit bespreekbaar te maken.

Onze adviseurs helpen u bij de vertaling van het gedragsrapport naar een concreet plan voor individueel op maat gemaakte begeleiding.