Het klaslokaal

Als leraar/lerares bent u voornamelijk verantwoordelijk voor het overbrengen van kennis aan uw leerlingen. Er komt natuurlijk veel meer kijken bij lesgeven. Het is een constante uitdaging voor u om de stof over te brengen, uw leerlingen te motiveren en uw leerlingen te helpen ontwikkelen in een maatschappelijk verantwoorde burger. Daarbij komt dat er een bepaalde dynamiek heerst in het klaslokaal, leerlingen nemen een bepaalde positie in in de klas en er ontstaan groepjes. Aan u de taak om hierin een pedagogisch verantwoord klimaat te creëren. Het is belangrijk dat u weet wat de individuele leerling motiveert, wat er speelt in de klas en wat er speelt bij de individuele leerling.

Leerlingen onder elkaar

De gedragsanalyse geeft inzicht in natuurlijke kwaliteiten, die vaak onbewust worden ingezet om iets te bereiken, inzicht in wat de leerling motiveert en hoe de leerling het liefst communiceert. U kunt in de klas aandacht geven aan de gedragsanalyse gericht op het verbeteren van de harmonie en sfeer in de klas. Leerlingen zullen elkaar beter begrijpen als zij inzicht hebben in hun eigen - en elkaars gedrag. Op den duur zullen de leerlingen in uw klas beter samenwerken waardoor de individuele resultaten ook verbeteren. De quickscan leent zich hier perfect voor. De quickscan wordt aangeboden met lesmateriaal om klassikaal en persoonlijk effectief met de leerlingen in de klas gedrag bespreekbaar te maken. Deze tool kan eventueel aangevuld worden met een klassikale workshop. 

U en uw leerlingen

U kunt ervoor zorgen dat alle leerlingen in uw klas onder uw begeleiding het beste uit zichzelf halen. Niet alleen bewust zijn van de gedragsstijlen van uw leerlingen helpt u om de werkzaamheden in uw klas te optimaliseren, maar zeker ook bewust zijn van uw gedrag. U reageert ook verschillend op uw leerlingen.

Uw leerlingen kunnen een gedragsanalyse invullen die individueel met hen wordt besproken, u kunt hiervoor de zelfscan inzetten.  Vervolgens wordt er van u de gedragsanalyse afgenomen. De gedragsanalyse wordt met u besproken. Tijdens het gesprek krijgt u inzicht waar de en waarom er knelpunten zijn in communicatie met de leerlingen zitten. Door inzicht in uw eigen gedrag zult u goed begrijpen hoe deze knelpunten ontstaan en hoe u deze in de toekomst kunt vermijden.