Wilt u samenwerken met ons?

Heeft u interesse is onze benadering en in (een van) onze diensten? Heeft u al een PGA of SGA pilot gedaan met ons? Zo ervaart u onze benadering en manier van werken. Hierna zullen wij bespreken of onze manier past bij uw school en LOB-begeleiding. Indien dit positief is, zullen wij een voorstel doen toegepast op de uw behoeften.

U kunt de PGA voor profielkeuzeadvies en de SGA voor studiekeuzeadvies integreren in het schoolcurriculum, waarbij u gedurende deze keuzemomenten in het schooljaar ondersteund wordt door een van onze adviseurs. U kunt er ook voor kiezen om deze diensten te promoten richting de ouders van uw leerlingen. Respectievelijk heeft u dan de rol van aanbieder of promotor. Daarnaast kunt u als decaan/mentor zelf opgeleid worden als Profiel Gedrags Adviseur en/of Studie Gedrags Adviseur. Naast de klassieke individuele insteek van de gedragsanalyse bieden we activiteiten waarmee u in staat bent om samen met ons klassikaal of leerjaar breed leerlingen inzicht te geven in hun gedrag. 

U als aanbieder van de PGA of SGA:

 • De PGA en/of SGA en/of SPA actief aanbieden als deel van uw curriculum
 • Gesprekken vinden plaats op uw school, u geeft emailgegevens van de scholieren vrij en wij nemen de administratie en organisatie voor onze rekening
 • Aanwezigheid bij de gesprekken (decaan/mentor), zodat u na afronding de leerling adequaat verder kunt begeleiden
 • Een kopie ontvangen van het gedragsrapport, het interesserapport en het bijbehorende advies
 • Een minimale prijs betalen
 • Staffelkorting ontvangen
 • Meer inzicht in de individuele leerling om persoonlijke begeleiding te optimaliseren

U als promotor van de PGA of SGA:

 • De PGA en/of SGA actief onder de aandacht brengen van ouder(s)/verzorger(s) (tijdens ouderavonden)
 • De PGA en/of SGA actief onder de aandacht brengen van leerlingen (dit kan tijdens decaanlessen of mentorlessen)
 • Ondersteuning ontvangen van een van onze adviseur ten behoeve van de promotie
 • Geïnteresseerde leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) inventariseren een aanmelden bij ons, Stivako Educatie
 • Uw leerlingen korting geven op de reguliere prijs, indien de school de gesprekslocatie faciliteert
 • Indien er toestemming is vanuit de ouder(s), een kopie ontvangen van het gedragsrapport en het bijbehorende advies
 • Promotiemateriaal ontvangen

U als Profiel Gedrags Adviseur en/of Studie Gedrags Adviseur

 • Opleiding vanuit Stivako Educatie tot Profiel Gedrags Adviseur en/of Studie Gedrags Adviseur 
 • (Half)jaarlijkse bijscholing m.b.t. de methodiek en de productontwikkelingen
 • U ontvangt een totaalpakket om het gesprek te voeren met de individuele leerling
 • Het SGA - pakket bestaat uit het gedragsrapport, het interesserapport en een voorselectielijstje van opleidingen die passen bij de natuurlijke kwaliteiten van de leerling (gedrag) en zijn/haar interesses
 • Het PGA - pakket bestaat uit het gedragsrapport, het interesserapport en een rangschikking van de schoolprofielen op volgorde van fit m.b.t. het gedragsrapport 

Workshops

 • Workshop 'Ken je Kleur!' teneinde leerlingen inzicht te geven in hun natuurlijke kwaliteiten en zo hun zelfinzicht en zelfvertrouwen te vergroten
 • Workshop 'Ken je Kleur!' - Profiel, teneinde leerlingen inzicht te geven in hun natuurlijke kwaliteiten, gecomplementeerd met inzicht in welk(e) schoolprofiel(en) passen bij hun natuurlijke kwaliteiten
 • Workshop 'Ken je Kleur!' - Studie, teneinde leerlingen inzicht te geven in hun natuurlijke kwaliteiten, gecomplementeerd met inzicht in welke opleidingen en functies passen bij hun natuurlijke kwaliteiten
 • Workshop 'Benader je stip!' teneinde leerlingen inzicht te geven in welke aspecten van belang zijn in een (studie)keuzeproces
 • Workshop 'Benader je stip!' teneinde leerlingen inzicht te geven in welke aspecten van belang zijn in een (studie)keuzeproces en hoe zij keuzes maken vanuit hun gedragsprofiel 

Quick Scan Scholieren

 • Een snelle scan die u uw leerlingen voorlegt tijdens een mentor-les, om vervolgens hun gedrag bespreekbaar te maken, ondersteund met lesmateriaal